Woensdag 13 december 20.00 uur: OKB; “Recent onderzoek archeologie in Deventer en Bathmen”

Oudheidkundige Kring Bathmen
Lezing over: 
 
Stadsarcheoloog Bart Vermeulen verzorgt op woensdag 13 december een boeiende avond over recent archeologisch onderzoek in Deventer en Bathmen. Voor de pauze wordt aandacht besteed aan dit thema. Na de pauze neemt Bart u mee naar het onderwerp Middeleeuws Deventer in 3D.
Recent onderzoek in de gemeente Deventer
In deze presentatie komen een aantal recente opgraving aan bod: de opgravingen bij het Stadhuiskwartier en aan de Noordenbergstraat evenals de scheepsvondsten in het kader van het project Ruimte voor de Rivier. Ook de onderzoeken langs de Dorpsstraat en op de Bathmense Enk in Bathmen komen langs. In Bathmen werden sporen uit de late prehistorie, de middeleeuwen en de tweede wereldoorlog gevonden.
Middeleeuws Deventer in 3D
In het kader van de tentoonstelling Stromen door de Tijd in Museum De Waag zijn verschillende locaties in Deventer gereconstrueerd. In deze presentatie ziet u waarop deze reconstructies zijn gebaseerd en hoe ze tot stand zijn gekomen. De reconstructies zijn allereerst gebaseerd op verschillende archeologische opgravingen. Maar hoewel de opgravingen veel informatie hebben opgeleverd, is vooral over het bovengrondse uiterlijk van de gebouwen op basis van archeologie weinig te zeggen. Soms kan dit worden aangevuld met historisch beeldmateriaal maar zeker voor de vroegste van fasen van het middeleeuwse Deventer geldt dat nauwelijks beeldmateriaal beschikbaar is. Hier biedt de experimentele archeologie in veel gevallen uitkomst.
U bent van harte welkom op:
Datum: woensdag 13 december 2017 om 20.00 uur
Locatie: Cultuurhuus Braakhekke
De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen 5 euro toegang.
Duik in de historie van Bathmen met de OKB